Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Ημερίδα για την Σχολική ΣτέγηΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)
Βερανζέρου 22, 104 32, 6ος όροφος. ΤΗΛ-FAX: 210 5242386
www.goneis.org, gt.asgme@gmail.com


Αγαπητοί Γονείς,
Ένα από τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τόσο εμάς όσο και τα παιδιά μας, είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Σχολική Στέγη.  Σαν Α.Σ.Γ.Μ.Ε. αποφασίσαμε να διοργανώσουμε Ημερίδα για το θέμα αυτό, προκειμένου αφενός  μεν  να καταγράψουμε τα προβλήματα, αφετέρου δε να διερευνήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών μας και κατά πόσο αυτές καλύπτονται από τις υπάρχουσες υποδομές.
Σας αποστέλλουμε τρία ερωτηματολόγια. Τα δύο πρώτα αφορούν συγκεντρωτικά στοιχεία για σύνολα σχολείων, ενώ το τρίτο αφορά σχολικές μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, το 1o  αφορά Ομοσπονδίες, το 2ο Ενώσεις και το 3ο Συλλόγους Γονέων.
Η συμπλήρωση των συγκεντρωτικών (1ο και 2ο) μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
1.      Κεντρικά, απευθυνόμενοι στις κατά τόπους Περιφέρειες και Δήμους.
2.      Αναλυτικά, από την συγκέντρωση και αξιολόγηση για μεν τις Ομοσπονδίες των ερωτηματολογίων των Ενώσεων για δε τις Ενώσεις των ερωτηματολογίων των Συλλόγων.
Εμείς, θα θέλαμε να αξιοποιήσετε και τους 2 προτεινόμενους τρόπους, έτσι ώστε:
·         Να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία των απαντήσεων.
·         Να κινητοποιήσουμε τους Γονείς, τόσο σε επίπεδο Ενώσεων όσο και (κυρίως) σε επίπεδο Συλλόγων, προκειμένου αφενός μεν να θέσουν στο κέντρο της προσοχής τους το θέμα των Σχολικών Υποδομών, αφετέρου δε να συμβάλλουν στην επιτυχία της Ημερίδας.
Καλό θα ήταν, η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017, έτσι ώστε να έχουμε τον χρόνο να ετοιμάσουμε τις εισηγήσεις και παρουσιάσεις για την Ημερίδα, που την προγραμματίζουμε για την Άνοιξη του 2017. Θα θέλαμε επίσης, να μας αποσταλούν όσα από τα ερωτηματολόγια των Συλλόγων συμπληρωθούν.
Σας ευχαριστούμε εκ’ των προτέρων.
 Το Δ.Σ. της Α.Σ.Γ.Μ.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου